Graduate Students

Akshit Goyal

Alkesh Yadav

Amit Kumar

Amit Singh

Anjali Jaiman

Anupam Singh

Charuhansini G. Kulkarni

Chittaspandini G. Kulkarni

Debsankar Banerjee

Digvijay Lalwani

Harvey Devereux

Hemanth Giri Rao V V

Hitesh Rafalia

Jyoti Prasad Banerjee

Kabir Husain

Krishnan S. Iyer

Mukthi AS Iyer

Nayan Chakraborty

Nishant Narayanasamy

Pragati Dembla

Rahul Kumar

Raj Hossein

Ramya Purkanti

Sachit Daniel

Saptarshi Dasgupta

Shilpa Yadahalli

Somya Mani

Sreekrishna Varma

Vaibhhav Sinha

Vishaka Datta S

Vishram L Terse

© Copyright 2016 - 2018 National Centre for Biological Sciences